PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schemă – Culturi verzi
 1. Territorial scope and, if relevant, regional dimension
 • National ○ National with regional elements ○ Regional        ○ Transnațional

 

 • Description of the territorial scope

Eco-schema se implementează la nivel național.

 

 1. Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

CAP SPECIFIC OBJECTIVE Code + Description Recommended CAP Specific Objectives for this Type of Intervention are displayed in bold

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

Înființarea de culturi verzi contribuie la conservarea umidității în sol. Utilizarea unor culturi cu capacitate ridicată de a fixa azotul în sol, interzicerea aplicării fertilizanților chimici și utilizarea îngrășămintelor organice contribuie la menținerea unui nivel redus al concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă. Încorporarea masei vegetale în sol, pe terenurile agricole unde se înființează culturi verzi, realizată o dată cu efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înființarea culturii de primăvară, contribuie la sechestrarea carbonului.

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

Înființarea culturilor verzi pe terenurile arabile asigură protecția solului împotriva eroziunii pe timpul iernii, îmbunătățește calitatea și fertilitatea solului prin creșterea materiei organice din sol și contribuie la conservarea umidității din sol.

Practicile agricole promovate prin această eco-schemă contribuie la diminuarea riscului scurgerilor de nutrienţi, în special a azotului în timpul iernii, iar împreună cu cerința de interzicere a utilizării fertilizanților chimici contribuie la menținerea și îmbunătățirea stării ecologice şi chimice a apelor și la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă și Directivei Nitrați.

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

AOA-A climate change mitigation, including reduction of GHG emissions from agricultural practices, as well as maintenance of existing carbon stores and enhancement of carbon sequestration;

AOA-B climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change;

AOA-C protection or improvement of water quality and reduction of pressure on water resources;

AOA-D prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management; [and soil biota]

 

 1. Need(s) addressed by the intervention

Code

Title

Prioritisation at the level of the CAP Strategic Plan

Addressed in CSP

N

Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să contribuie la protecția antierozională a solului și creșterea cantității de materie organică din sol, precum și a unui management al terenurilor forestiere cu impact redus asupra resurselor de sol

N

Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

N

Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure protecția resurselor de apă împotriva poluării

 

 1. Result indicator(s)

RESULT INDICATORS Code + Description Recommednded result indicators for the selected CAP Specific Objectives of this intervention are displayed in bold

R.12 Adaptarea la schimbările climatice: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor sau la, menținerea sau îmbunătățirea stocării carbonului (inclusiv pajiști permanente, culturi permanente cu înveliș vegetal permanent, terenuri agricole în zone umede și turbării)

R19 – Îmbunătățirea și protejarea solurilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin care sunt benefice pentru gestionarea solului, în vederea îmbunătățirii calității și a biocenozei solului (cum ar fi reducerea lucrărilor solului, acoperirea solului cu culturi, rotația culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)

R21 – Protejarea calității apei: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la calitatea cursurilor de apă

R.22 Gestionarea durabilă a nutrienților: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la îmbunătățirea gestionării nutrienților

 

 1. Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

Sprijinul pentru eco-schema „Culturi verzi” se acordă sub formă de plată directă  pentru angajamente anuale voluntare asumate de beneficiari. Plata  reprezintă 100% sprijin public nerambursabil.

 

Suprafața eligibilă:

– eco-schema se aplică pe terenurile arabile situate pe întreg teritoriul național,

– pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de condiționalitate referitor la acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile (GAEC 6), eco-schema se poate aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil aparținând unei ferme,

 

Beneficiarul:

– este beneficiar de BISS;

este fermier activ, conform art. 4 (5) din Regulamentul (UE) nr. / 2021 și

este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil,

– deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha.

 

Cerințe specifice:

– semănarea culturilor verzi  se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere, în perioada 1 iulie – 30 septembrie, utilizându-se cel puțin una dintre culturile: mazăre, măzăriche de toamnă, lupin, linte, năut, bob, fasoliță, latir, arahide, trifoi, lucernă, sparcetă, ghizdei;

– fermierii notifică la APIA data răsăririi culturilor verzi;

-zonele cu culturi verzi nu participă la calculul diversificării culturilor și asigură acoperirea solului pe o perioadă  de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi;

– parcelele pentru care fermierii nu au notificat răsărirea stratului vegetal nu sunt luate în considerare de APIA;

– utilizarea îngrășămintelor chimice este interzisă, doar îngrășămintele organice putând fi utilizate înaintea înființării culturilor verzi;

– desființarea zonelor cu culturi verzi se realizează prin distrugere mecanică;

– zonele acoperite cu culturi verzi nu includ zonele acoperite  culturi semnate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului;

– este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

 

Plățile pentru eco-schema „Culturi verzi” vizează angajamente anuale care depășesc cerințele GAEC și SMR relevante cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de legislația națională și a UE.

 

Gestionarea angajamentelor pentru eco-schema „Culturi verzi” va fi realizată prin IACS.

 

 1. Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67(5)).

List of relevant GAEC  and SMR

Code Description
GAEC 6 Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile.
GAEC 3 Interdicția de a incendia miriștile, cu excepția cazurilor justificate din motive fitosanitare
SMR 2 Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 

List of relevant mandatory national standards 

   • condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.    /2021:
    • Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil prin recoltarea vegetației prin lucrări de cosit cel puțin o dată pe an.
   • cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de legislația națională și a UE:
    • Folosirea îngrășămintelor – Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1.378/1.071/201
     • Interzicerea folosirii îngrășămintelor neautorizate pentru utilizare și comercializare.
    • Fitosanitar – OG nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare
     • Utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, cu normele și recomandările prevăzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pentru silvicultura.

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards):

Beneficiarii eco-schemei trebuie să respecte standardele de condiționalitate relevante și activitatea minimă aplicabile pe terenul arabil, prevăzute în legislația națională, prezentate mai sus. Acestea constituie nivelul de bază neremunerat.

 

   • GAEC 6 – Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă a exploatației agricole

Angajamentele superioare GAEC 6 sunt:

– semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 iulie – 30 septembrie, utilizându-se cel puțin una dintre culturile: mazăre (pentru boabe sau furajeră), măzăriche de nutreț, lupin, fasole, soia (pentru boabe sau furajeră), linte, năut, bob (pentru boabe sau furajer), fasoliță, latir, arahide, trifoi, lucernă, sparcetă, ghizdei,

– pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil aparținând unei ferme.

Prin respectarea acestor angajamente se evită solul neacoperit în perioadele cele mai sensibile pe suprafața de maxim 80% din suprafața arabilă a fermei, care nu este acoperită de GAEC 6.

 

   • GAEC 3 – Este interzisă arderea miriștilor pe terenurile arabile și a vegetației pajiștilor permanente, cu excepția motivelor fitosanitare având avizul Autorității Naționale Fitosanitare, cu respectarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, aprobate prin Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008

Angajamentul superior GAEC 3 este:

– biomasa formată trebuie să fie distrusă mecanic

Încorporarea masei vegetale în sol, realizată o dată cu efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înființarea culturii de primăvară, contribuie la creșterea nivelului de materie organică din sol, superior contribuției GAEC 3 la menținerea acesteia. În plus, sunt utilizate culturi fixatoare de azot.

 

   • SMR 2 – protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole:
    • SMR 2.1 lit. a) – Fermierii trebuie să respecte perioadele în care este interzisă aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol.
    • SMR 2.1 lit. d):
     • Cantitatea maximă de azot provenită din îngrășăminte organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăși 170 kg/ha/an,
     • Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

Angajamentul superior SMR 2 este:

– utilizarea îngrășămintelor chimice este interzisă, doar îngrășămintele organice putând fi utilizate înaintea înființării culturilor verzi.

Interdicția de aplicare a îngrășămintelor chimice indiferent de  perioada de aplicare și de cantitatea aplicată, precum și posibilitatea utilizării îngrășămintelor organice numai înaintea înființării culturilor verzi, depășesc nivelul obligatoriu de bază neremunerat, care decurge din SMR 2, conform căruia îngrășămintele chimice pot fi aplicate pe baza unui plan de fertilizare numai în afara perioadei de interdicție, iar cantitatea maximă de N provenit din îngrășăminte organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăși 170 kg N s.a./ha/an.

 1. Range and amounts of support
 • Descriere

Pentru anul 2023 cuantumul indicativ este de 52,72 euro/ha, luând în considerare că suprafața determinată din IACS în anul 2020 a fost de 2,5 milioane ha, care va reprezenta ținta indicativă de atins.

Ecoschema va fi acordată în conformitate cu de art. 102 (2) din Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului,  care oferă posibilitatea statelor membre să majoreze sau să diminueze cuantumul unitar/ha,  după caz  (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

 

 • Descriere (pentru eco-scheme)

Eco-schemă – Culturi verzi

Constă în înființarea unei culturi în teren arabil prin însămânțarea uneia sau mai multor plante fixatoare de azot, după recoltarea culturii principale din anul de cerere respectiv. Încorporarea masei vegetale se realizează o dată cu efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înființarea culturii de primăvară și va contribui la îmbunătățirea calității solului  și la sechestrarea carbonului.

 

 1. Additional questions/information specific to the Type of Intervention

Pentru a se evita orice suprapunere a cerințelor eco-schemei cu standardul GAEC6 referitor la protecția solului pe timpul iernii prin asigurarea acoperirii terenurilor agricole sau menținerea acestora nearate pe cel puțin 20 % din suprafața de teren arabil a fermei, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil aparținând unei ferme, asigurându-se astfel evitarea dublei finanțări.

 

 1. WTO compliance
 • Green Box

Intervenția se încadrează la punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”) – implementarea sprijinului nu se bazează pe drepturi la plată.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.