PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
Eco-schema – Rotația culturilor în teren arabil pentru ferme cu suprafețe de până la 10 ha

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension

  • Național

 

  • Description of the territorial scope

Eco-schema se implementează la nivel național.

 

2 Related Specific Objectives and Cross-Cutting Objective

OS4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

OS5 – Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul

OS6 – Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor

 

CAP AREAS OF ACTION Code + Description

(b)     climate change adaptation, including actions to improve resilience of food production systems, and animal and plant diversity for stronger resistance to diseases and climate change;

(d)      prevention of soil degradation, soil restoration, improvement of soil fertility and of nutrient management; [and soil biota]

(e)      protection of biodiversity, conservation or restoration of habitats or species, including maintenance and creation of landscape features or non-productive areas;

 

3 Need(s) addressed by the intervention

Nevoia  – Menținerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care să asigure reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Nevoia – Adaptarea practicilor agricole în zonele asociate riscurilor climatice determinate de schimbările climatice

Nevoia – Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității

Nevoia – Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare.

 

4 Result indicator(s)

R19 Îmbunătățirea și protejarea solurilor: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin care sunt benefice pentru gestionarea solului, în vederea îmbunătățirii calității și a biocenozei solului (cum ar fi reducerea lucrărilor solului, acoperirea solului cu culturi, rotația culturilor inclusiv cu culturi de leguminoase)

R.22 Gestionarea durabilă a nutrienților: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care beneficiază de sprijin referitoare la îmbunătățirea gestionării nutrienților

 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention

Description of commitments for eco-scheme

Rotatia constă în schimbarea culturii la nivelul parcelei agricole, obligativitatea de a nu cultiva si implicit de a nu declara la APIA aceeasi cultura doi ani consecutivi.

Cerințe minime : 1 ha teren arabil

Parcela declarantă pentru ajutor –  minim 0,3 ha, situată pe hectarele eligibile

Se adreseaza fermelor cu suprafețe de până la maximum 10 ha.

Beneficiarul:

  • se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, care urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
  • este beneficiar de BISS,
  • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS),
  • se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului;
  • se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

 

GAEC-ul 7 nu constituie un nivel de baza al eco-schemei pentru ca se coreleaza cu o conditie de eligibilitate nu cu o conditie de baza a angajamentului. In cadrul GAEC 7 – Rotația culturilor pe terenuri arabile, cu excepția culturilor care cresc sub apă, sunt exceptate de la această cerință, exploatațiile agricole care îndeplinesc următoarele condiții:

a) mai mult de 75% din terenul arabil este utilizat pentru producerea de ierburi sau alte furaje erbacee, este teren în refacere, este utilizat pentru cultivarea leguminoaselor sau este supus unei combinații a acestor utilizări;

b) mai mult de 75% din suprafața agricolă eligibilă este pășune permanentă, este utilizată pentru producția de ierburi sau alte furaje erbacee sau pentru cultivarea culturilor sub apă, fie pentru o parte semnificativă a anului, fie pentru o parte semnificativă din ciclul culturilor sau este supus unei combinații a acestor utilizări;

c) exploatațiile cu o suprafață arabilă de până la 10 hectare;

d) exploatațiile certificate în agricultura ecologică, conform Regulamentului (UE) nr. 2018/848

In cazul acesta conditiile de eligibilitate depasesc cerintele GAEC 7.

 

6 Identification of relevant baseline elements (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 65 (5) and in Art. 67 (5))

List of relevant GAEC and SMR

N/A

 

List of relevant mandatory national standards

N/A

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the echo scheme (explain how the eco-scheme goes beyond the baseline, notably for SMR and national standards)

Rotația culturilor poate îmbunătăți randamentul și rentabilitatea în timp, controlează buruienile, întrerupe ciclurile bolilor, limitează infestările cu insecte și alți dăunători, oferă o sursă alternativă de azot, reduce eroziunea solului, crește materia organică a solului, îmbunătățește terenul solului și reduce scurgerea de nutrienți și chimicale, precum și potențialul de contaminare a apelor de suprafață. Asolamentul anual de culturi provoacă diferențe dramatice în structura rădăcinilor în timp. De la culturile cu rădăcină pivotantă la culturile cu rădăcini fibroase, diversitatea structurii rădăcinilor va îmbunătăți structura fizică, chimică și biologică a solului. Îmbunătățirea solului, la rândul său, creează o varietate de macropori (canalele din sol care permit infiltrarea apei, nutrienților și oxigenului) și facilitează creșterea rădăcinilor noi a culturilor succesive.

Îmbunătățirea materiei organice din sol și a bazinelor de nutrienți este un alt beneficiu ca rezultat al rotației culturilor, care poate îmbunătăți structura solului și poate crește capacitatea de reținere a apei a solului.

În plus, utilizarea rotației culturilor pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor înseamnă că producătorii folosesc mai puține resurse pentru a combate dăunătorii și, astfel, reduc atât costurile, cât și repercusiunile asupra mediului.

 

7 Range and amounts of support

O plată anuală pe suprafața de teren arabil eligibila, suplimentară BISS, conform lit.a) paragraf (7) al art.(31)

 

Description

 

Description (for echo- schemes)

  • Art. 31(7)a, top-up to BISS

 

8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention

N/A

 

9 WTO compliance

  • Punctul 5 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (”cutia verde”)
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.