PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii plati directe
SPRIJIN COMPLEMENTAR PENTRU VENIT PENTRU TINERII FERMIERI

5.1 Tipuri de intervenții sub formă de plăți directe

Codul intervențieie (RO)
Codul bugetar al intervenției (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Denumirea intervenției Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri
Tipul intervenției Plata decuplata (art. 16 R- PNS), suplimentară la BISS
Indicator de realizare O.6 Număr de hectare care beneficiază de sprijin de baza pentru venit pentru tinerii fermieri
Intervenția include cheltuieli reportate din PDR? Nu

 

5.1.1 Sfera teritorială și dimensiunea regională

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

  • Întreg teritoriul României


Dimensiunea regională  [doar pentru intervențiile de la articolele1 26 și 28]

○Național              ○ Regional            ○ Național cu elemente regional

 

5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectivul transversal

  • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilientei

 

5.1.3 Nevoi abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare.

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

IR.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bune practici

IR.36 Reînnoirea generațională: Numărul de tineri fermieri care beneficiază de sprijin din partea PAC pentru înființare (necesară și o defalcare pe sexe).

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți pe hectarul eligibil declarat de tânărul fermier, decuplată  de producție.

Toți solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au dreptul de a primi sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și criteriile specifice de eligibilitate, acolo unde este cazul, legate de beneficiar și zonă

Sprijinul de baza pentru venit pentru tinerii fermieri reprezintă acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la sprijinul de baza pentru venit in scopul sustenabilității și se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, respectiv

Tânărul  fermier este definit conform secțiunii specifice din PNS;

Tânărul fermier este instalat pentru prima data ca șef al exploatației;

Tânărul fermier este eligibil la plata BISS.

Sprijinul se acordă pentru primele 100 de hectare eligibile.

 

Definirea altor obligații

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, , GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7, , GAEC 8, GAEC 9, SMR 1, SMR 2, SMR 3, SMR 4,SMR 13, după caz

 

5.1.7 Forma și rata sprijinului / primelor / metode de calcul

Plafonul anual 20.000.000 euro din plafonul anual plăți directe FEGA.

Plata anuală unitară pe suprafață rezultă ca raport între plafonul anual al intervenției Tineri Fermieri și numărul de hectare eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată .

Tinerii fermieri va fi acordată în conformitate cu art. 102 (2) din Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului. care oferă posibilitatea statelor membre să majoreze sau să diminueze cuantumul unitar/ha, după caz  (în funcție de suprafața eligibilă în anul de cerere respectiv).

Având în vedere că în anul 2021 suprafața determinată prin IACS a fost de 521.390 ha, pentru anul 2023 cuantumul indicativ al plății este de 38,36 euro/ha.

 

5.1.9  Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri

[Întrebări suplimentare]

Pentru câți ani se oferă sprijin tinerilor fermieri prin această intervenție? 5 ani maxim de la prima depunere a cererii unice de plată
Care sunt condițiile aplicate pentru definirea noului înființare? Fermierii care au beneficiat de aceasta plată integral în perioada de programare PAC 2014-2020 nu mai pot solicita sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri în perioada 2023-2027.
  Ce formă de sprijin folosiți? Plata anuală decuplată de producție
Care este valoarea ajutorului pe hectar / plată forfetară? Plata anuală rezultată ca raport între plafonul anul al intervenției și numărul de hectare determinate eligibile de APIA (plafon anual de 20 milioane euro împărțit la numărul de hectare eligibile).

Cuantumul indicativ al platii este de 38,36 euro/ha.

Stabiliți un maxim ca număr de hectare? Da
Dacă da, care este acest maxim număr de hectare? 100
Alte comentarii despre praguri? Sunt eligibile la plată doar primele 100 ha.
Aplicați o continuitate cu schema anterioară (Plată pentru tânărul fermier)? DA

Din perioada pentru care se acorda acest sprijin se scade numărul de ani care au trecut de la prima depunere a cererii de plata la APIA. Însă, fermierii care au beneficiat de aceasta plată integral în perioada de programare PAC 2014-2020 nu mai pot solicita sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri în perioada 2023-2027.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.