PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – SOIA

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA-Fondul European de Garantare Agricolă
Numele Intervenției Sprijin cuplat pentru venit – soia
Tipul de Intervenție Plată cuplată de producție
Indicator de rezultat
 •  10

Număr de hectare care beneficiază de sprijin cuplat pentru venit

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP? Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Întreg teritoriul României

○ National             ○ Regional            ○ National with regional elements


5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

 • SO1.Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și ale rezilienței


5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici


5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Descriere

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevazute de legislatia națională, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finanțate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

Beneficiarul să fie fermier activ și să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României;

– Este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare, teren arabil;

– Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;

– Valorifică o producție minimă anuală de 1,3 tone boabe soia/ha către unităţile de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi/sau utilizarea acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deţinute;

În cazul loturilor semincere trebuie să facă dovada livrării către menţinătorul sau deţinătorul soiului a cantităţii minime de 1,3 tone sămânţă;

– Sămânța trebuie să fie certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată.

 

5.1.6 Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

Lista GAEC relevante

 • GAEC 4, GAEC 5, GAEC 7, GAEC 8

Lista SMR relevante

 • SMR1, SMR 2, SMR 12, SMR 13


5.1.7 Forma și sumele suport

 • Descriere

Plata anuala rezultata ca raport între plafonul anual al intervenției și numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsură de sprijin cuplat

 

5.1.8  Sprijin cuplat pentru venit

Vă rugăm să indicați dacă derogarea întemeiată pe al 5-lea paragraf al art. 96 se aplică (adică folosirea a până la 3 milioane EUR pentru sprijinul pentru venit cuplat în loc de maximum 13(+2)% în baza articolului 96 alineatele (1) și (2) din SPR)
 • Nu
Vă rugăm să precizați dacă derogarea întemeiată pe art. 96(2) din SPR (adică să depășească maximul de 13% din sumele stabilite în anexa VII la SPR cu privire la CIS, dar fără a depăși aceeași proporție pe care Comisia a aprobat-o pentru sprijinul cuplat voluntar pentru cerere anul 2018
 • Da
Vă rugăm să specificați alocarea financiară totală (în EUR) în cadrul suplimentului opțional pentru proteaginoase, în conformitate cu art. 96(3) din SPR (de remarcat, orice alte alocări pentru culturile proteaginoase, care nu sunt finanțate din suplimentul de până la 2%, nu trebuie indicate aici).  

2023 2024 2025 2026 2027
 

Alocarea financiară totală în cadrul completării culturilor proteaginoase

 

 

 

65.440,000 mii euro reprezinta alocarea financiară totală pentru culturile proteaginoase (soia, lucerna, mazăre și fasole boabe)

 

 

 

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare).

 

Soia este o cultură proteaginoasă.

Având în vedere că producția de culturi proteice se confruntă cu dificultăți majore, peste 75% din cererea de proteine ​​vegetale la nivelul UE este acoperită de importuri, în cadrul intervenției nu se solicită demonstrarea acestora.

Cu toate acestea, putem aminti câteva dintre dificultățile sectorului:

Deficitul de proteine ​​furajere este cunoscut, având în vedere nevoile sectorului zootehnic și dependența de importurile de proteine ​​vegetale pentru hrana animalelor din țări terțe, în fața restricțiilor rezultate, printre altele, din imposibilitatea utilizării proteinei ​​animale.

 

Preocupările fermierilor sunt axate pe dezvoltarea acestei culturi, ținând cont că proteina din semințele de soia este mult superioară proteinei din cereale.

 

O altă dificultate o reprezintă insuficiența loturilor semincere, sămânța de plante proteice este scumpă, comparativ cu a altor plante de cultură.

 

Ponderea boabelor de soia și a făinii de soia se bazează pe materia primă importantă și prezintă o tendință accentuată continuă.

Situația privind schimburile comerciale intra și extra

 comunitare de soia în perioada 2015-2020

Anul Cant IMP

(mii to)

Cant EXP

(mii to)

2015 168,38 92,94
2016 122,33 108,99
2017 133,75 273,95
2018 261,32 139,20
2019 80,61 276,49
2020 238,64 67,36

Sursa: Autoritatea Națională a Vămilor-INS

 

Creșterea cultivării culturilor de proteine ​​poate fi o completare importantă a eforturilor de realizare a obiectivelor Acordului verde european și ale strategiei Farm to Fork.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea? Susținerea culturii de soia este fundamentală pentru a se asigura independența proteică atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene.

Mai mult, pandemia cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 a demonstrat impactul semnificativ asupra tuturor sectoarelor, inclusiv asupra direcționării sprijinului din partea Politicii Agricole Comune (PAC), către sectoare aflate în dificultate.

Intervenția va îmbunătăți sustenabilitatea.

 

Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)?

Intervenția va contribui la:

-asigurarea sustenabilității fermierilor;

-menținerea unei suprafețe constante cultivată cu soia, circa 176.000 ha.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Potrivit art. 33, litera c, din propunerea de regulament privind Planurile strategice PAC

(c) protein crops– soia

Justificarea importanței sectorului (sectarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Cultivarea plantelor proteice poate contribui la atingerea majorității celor 9 obiective ale PAC (economice, de mediu, climatice și socio-economice, inclusiv regimuri alimentare mai sănătoase)

Soia are o lungă istorie de cultivare în România, un potențial agricol important și condiții pedoclimatice bune pentru cultivare, în condiții de irigare.

În anii 2017 și 2018, România s-a situat  pe locul 2 în UE în ceea ce privește suprafața cultivată, iar în perioada 2017-2019, s-a situate pe locul 3, în ceea ce privește producția obținută.

 

Importanța economică, socială și de mediu

Soia este o cultură valoroasă în principal, datorită eficacității nutriționale a făinii de soia ca ingredient alimentar și furaj.

Are un conținut ridicat de proteine, un profil echilibrat de aminoacizi esențiali și alte substanțe nutritive benefice, ceea ce contribuie la valoarea sa economică și nutritivă.

Fibrele proteice din șroturile de soia sunt utilizate în obținerea de „carne vegetală” cu care se prepară o serie produse.

Planta este foarte valoroasă în furajarea animalelor, iar uleiul de soia se mai poate folosi și în producerea de săpunuri, vopseluri și mase plastice.

 

Importanța socială

Sprijinul voluntar cuplat pentru venit  contribuie la:

-Combaterea pierderilor de venit pentru fermieri, în contextul unei crize energetice, cu impact asupra creșterii inputurilor;

-Asigurarea materiei prime pentru fabricile procesatoare și evitarea închiderii acestora;

-Menținerea locurilor de muncă în unitățile de procesare.

 

Importanța de mediu

Soia deține numeroase beneficii pentru mediu, inclusiv îmbunătățirea ciclului durabil al azotului, a materiei organice a solului, îmbunătățirea biodiversității, atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului, reducerea substanțelor chimice pe bază de combustibili fosili și contribuie la îmbunătățirea calității solului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE). Intervenția respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, art. 11, alin (3) lit. e și h ( SMR1).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
 • Da

Intervenția vizează acordul Blair House Agreement

Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
Suprafața de suport planificată pe an de cerere
2023 2024 etc
rapiță/colza […] ha

(number >= 0)

[…] ha (number >= 0) […] ha (number >= 0)
floarea soarelui (cu excepția semințelor de floarea soarelui de cofetărie) […] ha

(number>= 0)

[…] ha (number >= 0) […] ha (number >= 0)
soia 176.000

ha

 

176.000

ha

 

[…] ha (number >= 0)
 

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare.

 • Da

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec
 • Nu

Intervenția nu vizează un amestec de leguminoase și alte ierburi

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.