PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii – Sprijin cuplat vegetal
SPRIJIN CUPLAT PENTRU VENIT – Legume in spații protejate

5.1 Intervenție Plăți directe

Codul Intervenției (MS)
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Numele intervenției Sprijin cuplat pentru venit
Tipul de Intervenție Plata cuplata de producție (art. 32 R- PNS)
Tipul de Intervenție Valabil pentru vegetal

 • 10

Numar de hectare care beneficiaza de sprijin cuplat pentru venit

3.000 ha

Intervenția include cheltuieli reportate din RDP?
 • Nu

 

5.1.1 Domeniul de aplicare teritorial și, dacă este cazul, dimensiunea regională

Intreg teritoriul Romaniei

○ National


5.1.2 Obiective specifice conexe și obiectiv transversal

 • SO1 Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor si a rezilientei

 

5.1.3 Nevoile abordate prin intervenție

Nevoia NO2 Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie

Nevoia NO3  Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare

 

5.1.4 Indicatori de rezultat

 • R.4 Corelarea sprijinului pentru venit cu standardele și bunele practici

 

5.1.5 Proiectarea, cerințele și condițiile specifice de eligibilitate ale intervenției

Interventia presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producție.

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat, prevazute de legislatia nationala, in conformitate cu Regulamentul UE 2021/…….al Parlamentului European si al consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmeaza a fi elaborate de statele member in cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) si finantate de Fondul european de garantare Agricola (FEGA) si de fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentelor (UE)1305/2013 si (UE) 1307/2013 ale   Parlamentului European si ale Consiliului

 

Descriere beneficiari, criterii de eligibilitate

 1. Fermierul desfășoară o activitate agricola, pe teritoriul României.
 2. Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin1 ha, Pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
 3. Să fie fermier activ;
 1. Să facă dovada ca utilizează sămânța certificată;
 2. Procentul de sămânță certificată autohtonă utilizată să fie de min. 5% din norma de semnat pe ha pentru fiecare specie;
 3. Să facă dovada comercializării unor cantități minime anuale potrivit legislației naționale.

Sector aflat in dificultate, important din punct de vedere economic, social si de mediu.

 


5.1.6 Identificarea elementelor de referință relevante (GAEC relevante, cerințe de management statutare (SMR) și alte cerințe obligatorii stabilite de legislația națională), după caz, descrierea obligațiilor relevante specifice în temeiul SMR și explicația cu privire la modul în care angajamentul depășește cerințele obligatorii .

Obligația de a respecta GAEC si SMR specifice activității fermelor vegetale, respectiv GAEC 1, GAEC 3, GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7


5.1.7 Forma si sumele suport

 • Plata anuala rezultata ca raport intre plafonul anual al intervenției si numărul de hectare eligibile determinate de APIA, pe fiecare măsura de sprijin cuplat.

 


5.1.9 Sprijin cuplat pentru venit

Justificarea dificultăților cu care se confruntă sectoarele/producția (producțiile) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea (cu excepția cazului culturilor proteaginoase, care nu necesită o astfel de justificare). Suprafața cultivată cu legume în spații protejate, producția totală de legume precum și randamentul la hectar au avut un trend descendent în perioada 2018-2020, datorită costurilor ridicate de producție.

În perioada 2015-2020, producția medie de legume în spații protejate a fost de 41,4 to/ha.

 

Suprafața cultivată cu legume în spații protejate a scăzut în anul 2020 cu circa 5% față de anul 2018.

 

Cu toate acestea, suprafața înregistrată la APIA pentru care fermierii au primit sprijin cuplat a crescut an de an, ajungând în anul 2020 la 1785,12 ha ceea ce reprezintă circa 42% din suprafața totală cultivată cu legume în spații protejate. Media perioadei 2015-2020  reprezintă 20,2% din media suprafeței totale cultivată cu legume în spații protejate.

 

Spre exemplificare, în anul 2020, suprafețele cultivate tomate, castraveti, ardei, vinete și varză în spații protejate și înregistrate la APIA reprezintă între 15,9- 88,4 % din suprafața totală cultivată cu legume în spații protejate, astfel:

Suprafața

APIA

Suprafața legume în spatii protejate

INS

%
Tomate 986,63 1786 55,2
Castraveți 208,53 1238 16,8
Ardei 478,41 541 88,4
Vinete 70,31 441 15,9
Varza 41,24 84 49,1

 

Dificultăți:

-spațiile protejate cu grad redus de modernizare și ritm scăzut al investițiilor datorită costurilor ridicate;

-costuri tehnologice mari (energie şi apă pentru irigat, fertilizare, tehnică fitosanitară, folie, structura de rezistență, semințe, răsaduri, forța de muncă).

-posibilități reduse pentru cultivarea în perioada de extrasezon, deficit de producție  în perioada de extrasezon a producției (noiembrie-mai)

 

 

Cultivarea legumelor în spații protejate constituie o alternativă  la cultura legumelor în câmp, care poate fi afectată de condițiile pedoclimatice. În spatiul protejat, fermierul poate controla factorii de mediu şi poate limita mai uşor acţiunea unor boli și dăunatori. Cultura din spatiu protejat  nu mai depinde de factorii externi, productia având alte dimensiuni cantitative ce poate  influenta favorabil eficienţa economică.

Care este scopul intervenției în ceea ce privește sectorul (sectoarele)/producția (sectoarele) vizate sau tipul (tipurile) de agricultură din acestea?
 • îmbunătățirea calității
 • îmbunătățirea  sustenabilității
Cum va aborda intervenția dificultățile identificate în acest scop (adică explicația despre țintire)? Sprijinul va contribui la:

– aprovizionarea pieţei cu legume din producţia interna;

– extinderea perioadei de producţie în vederea asigurării consumului intern în perioada de extrasezon;

-menținerea unei alternative ocupaționale pentru fermieri;

– menținerea suprafețelor cu spații protejate;

-menținerea veniturilor producătorilor din sectorul legume;

-echilibrarea balanței comerciale;

-stimularea  cercetării româneşti prin crearea și oferirea fermierilor de soiuri şi hibrizi româneşti special adaptați pentru condițiile de cultivare în sere și solarii;

-modificarea  alimentaţiei tradiţionale printr-un consum mai mare de legume proaspete, inclusiv în extrasezon;

-recompensează pe de o parte producătorul agricol pentru a rămâne activ, iar pe de altă parte  stimulează consumatorul român care poate aprecia, prospeţimea, gustul, aroma  produselor autohtone.

Care este (sunt) sectorul (sectoarele) în cauză? Legume cultivate în spații protejate
Justificarea importanței sectorului (sectoarelor)/producției (producțiilor) vizate sau tipului (tipurilor) de agricultură în cadrul acestuia Importanța economică:

-Păstrarea suprafeţelor de spații protejate funcționale va duce la extinderea perioadei de recoltare, contribuind la echilibrarea balanţei comerciale prin stimularea ofertei de legume din producţia autohtonă şi reducerea importurilor.

– Menținerea unui mediu de afaceri profitabil în spaţiul rural şi stimularea concurenţei care vor determina dezvoltarea economică a acestuia.

-Diversificarea gamei sortimentale a produselor şi îmbunătăţirea activităţii de marketing.

-Dezvoltarea unor servicii eficiente pentru preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de legume cu o calitate controlată, la nivelul standardelor europene.

– Ocuparea terenului pe tot parcursul anului;

– Creşterea semnificativă a cererii de legume proaspete şi de  calitate.

– Disponibilităţi pentru export.

– Posibilitatea practicării unor tehnologii de vârf.

 

Importanța socială:

– Suprafețele cu legume cultivate în spații protejate contribuie la menținerea ocupării forţei de muncă locală, stabilă, calificată, și la atragerea tinerilor fermieri.

-Menținerea veniturilor producătorilor din sectorul legume.

 

Importanța de mediu:

– Dezvoltarea sectorului horticol se desfăşoară cu respectarea măsurilor de biosecuritate, având impact pozitiv asupra condiţiilor de mediu.

– Asigurarea veniturilor producătorilor agricoli permite dezvoltarea unor programe de investiţii pentru protecţia mediului.

Explicați modul în care intervenția este în concordanță cu Directiva-cadru privind apa (adică 2000/60/CE).
Limitele UE ale OMC pentru semințele oleaginoase (Acordul Blair House): Intervenția vizează vreuna dintre culturile acoperite de acord (adică soia, rapiță, semințe de floarea soarelui)?
 • Nu

 

[ Vă rugăm să completați următorul tabel cu suprafața anuală de sprijin planificată pentru aceste culturi în cadrul CIS:
În cazul în care intervenția va fi implementată pe baza criteriilor OMC cutie albastră (Capitolul 5.1.9), vă rugăm să indicați numărul fix de hectare și producția, sau numărul fix de animale (în capete). Vă rugăm să indicați, de asemenea, cum au fost determinate aceste valori (de exemplu, metoda de calcul care specifică și anul/perioada de referință
valoare Metoda de calcul
Număr fixat de hectare 3000 ha S-a avut in vedere cresterea suprafetelor in plata la APIA
Randamente fixate 31990  t/ha Media ponderata a randamentelor pentru fiecare specie in anul 2018

Intervenția respectă prevederile art.6.5 din OMC

Intervenția este finanțată, parțial sau integral, din completarea proteaginoasei (maximum 2% în total) în conformitate cu art. 96(3) din SPR?

În acest caz, intervenția ar trebui să vizeze numai produsele care sunt potențial eligibile pentru completare..

 

 • Nu

 

Dacă intervenția vizează un amestec între leguminoase și ierburi: vă rugăm să indicați procentul minim de leguminoase din amestec […]%
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.