PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector apicol
Îmbunătăţirea calităţii produselor din U.E. în vederea unei mai bune valorificări pe piaţă

1.1.  Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector apicol
Tipul de intervenție Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă; care se încadrează la art.55 alin (1) lit g din Regulament (EU) 2021 /SPR
Indicator de realizare O.37 Numărul de acțiuni sau de unități destinate conservării sau îmbunătățirii sectorului apicol(nr. seturilor de analize fizico-chimice)

 

1.1.1.  Domeniul de aplicare teritorial

Aplicarea   transnațional este valabil[ doar pentru intervenții sectoriale, cu exceția sectoarelor vitivinicole și apicole]

National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

 • Selection of the NUTS Selectarea NUTS

 

 • Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intreg teritoriul Romaniei

 

1.1.2.  Related Specific Objectives, the Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.

 

1.1.3.  Nevoi(e) abordate prin intervenție

 • N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată  o valorificare mai bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

 • N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

 


1.1.4.  Indicator(i) de rezultat

 • R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC

 

1.1.5.  Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

 • Scopul măsurii este de îmbunătăţire calității produselor în vedrea unei mai bune valorificării pe piață prin decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.


1.1.6.  Condiții de eligibilitate

Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă

Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

 

Condiţii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
 2. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi
 3. exploataţiile apicole să fie înregistrate
 4. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;
 5. analizele pentru reziduuri de substanţe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar,
 6. obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc material biologic apicol, cu condiţia ca aceste stupine să nu deţină şi stupină de producţie.

 

1.1.7.  Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

 • Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată


1.1.8.  Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție


1.1.9.  Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Sectoral interventions)

Menu:

 • “Green Box” related box, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default,
 • a possibility to select another box with a different paragraph if deemed appropriate

[Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention]

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Sectoral Interventions listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

 • Punctul 8, 11 sau 12 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

1.1.9.1. EU WTO schedule on oilseed (Implementation of the memorandum of Understanding on oilseeds – Blair House)

[This sub section is only for Annex XIII interventions]

 

For sectorial interventions non compliant with WTO Green Box criteria (not listed in Annex II to the CAP SPR) form which any of the three oilseeds can benefit:  YES / NO

[Does any of the programmed intervention under sectoral support envisage any support to rape seed, sunflower seed or soya beans? ]

 

If YES, Please fill-in the following table with the planned  annual support area planned for these crops

[Other types of area based coupled support not fulfilling Green Box criteria, from which any of the three oilseed crops may benefit]

Planned support area per claim year …ha ….number
2023 2024 etc 2028
rapeseed/colza
sunflower (excluding confectionary sunflower seed)
soya beans

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare
Numele sumei unitare Cofinanațare 50% buget FEGA 50% buget național
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)
/ Indicator de rezultat  nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.