PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector apicol
Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector apicol
Tipul de intervenție Repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor; care se încadrează la art.55 alin (1) lit b punctul (iii) din Regulament (EU) 2021 /
Indicator de realizare O.37 Numărul de acțiuni sau de unități destinate conservării sau îmbunătățirii apiculturii (număr de beneficiari)

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

Aplicarea   transnațional este valabil[ doar pentru intervenții sectoriale, cu exceția sectoarelor vitivinicole și apicole]

National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

 • Selection of the NUTS Selectarea NUTS

 

 • Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Intreg teritoriul Romaniei

 

1.1.2.  Related Specific Objectives, the Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.

 

1.1.3.  Nevoi(e) abordate prin intervenție

 • N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată  o valorificare mai bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

 • N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

 • R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

 • Scopul măsurii este de  acordarea de sprijin  apicultorilor pentru repopulare prin achiziționarea de matci și/sau familii de albine, acordarea de sprijin  deţinătorilor de stupine  de multiplicare/elită pentru achiziţionarea de produse proteice solide și achiziționarea de accesorii apicole.


1.1.6.  Condiții de eligibilitate

 • Măsuri de asistenţă pentru repopularea  şeptelului apicol din Uniune

1.Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură

Condiţii de eligibilitate:

a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

b) să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare,

c) să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate

d) familiile de albine achiziţionate prin masură trebuie să conţină mătci achiziţionate de la stupine de elită şi/sau multiplicare

e) pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;

f) apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi

g). mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează;

 

2. Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi multiplicare

Condiţii de eligibilitate

a)apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

b)apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi

c)stupina de elită/multiplicare să fie autorizată

d) în cadrul măsurii se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare şi maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut;

 

3. Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

Condiţii de eligibilitate:

a) apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;

b) apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi

c) stupina de elită/multiplicare să fie autorizată

d) apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare;

e) să achiziţioneze accesoriile o singură dată pe perioada derulării măsurii/beneficiar, dar maximum un produs din fiecare;

f) accesoriile achiziţionate trebuie să fie noi la momentul achiziţiei.

 

1.1.7.  Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

 • Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată

 

1.1.8.       Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

 

1.1.9.       Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Sectoral interventions)

Menu:

 • “Green Box” related box, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default,
 • a possibility to select another box with a different paragraph if deemed appropriate

[Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention]

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Sectoral Interventions listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

 • Punctul 8, 11 sau 12 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

 

1.1.9.1.     EU WTO schedule on oilseed (Implementation of the memorandum of Understanding on oilseeds – Blair House)

[This sub section is only for Annex XIII interventions]

 

For sectorial interventions non compliant with WTO Green Box criteria (not listed in Annex II to the CAP SPR) form which any of the three oilseeds can benefit:  YES / NO

[Does any of the programmed intervention under sectoral support envisage any support to rape seed, sunflower seed or soya beans? ]

 

If YES, Please fill-in the following table with the planned  annual support area planned for these crops

[Other types of area based coupled support not fulfilling Green Box criteria, from which any of the three oilseed crops may benefit]

Planned support area per claim year …ha ….number
2023 2024 etc 2028
rapeseed/colza
sunflower (excluding confectionary sunflower seed)
soya beans

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare
Numele sumei unitare Cofinanațare 50% buget FEGA 50% buget național
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)
/ Indicator de rezultat  nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.