PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector apicol
Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției  Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector apicol
Tipul de intervenție Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral care se încadrează la art.55 alin (1) lit b punctul (iv) din Regulament (EU) 2021 /SPR
Indicator de realizare O.37 Numărul de acțiuni sau de unități destinate conservării sau îmbunătățirii apiculturii (număr de beneficiari)

 

1.1.1.       Domeniul de aplicare teritorial

Aplicarea   transnațional este valabil[ doar pentru intervenții sectoriale, cu exceția sectoarelor vitivinicole și apicole]

○ National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

 • Selection of the NUTS Selectarea NUTS

 

 • Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Întreg teritoriul Romaniei

 

1.1.2. Related Specific Objectives, the Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv Specific 6 -Contribuirea la oprirea și inversarea declinului biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

Intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea performanței producătorilor din sectorul apicol din România și adaptarea lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității acestora pe termen lung în ceea ce privește obținerea produselor apicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele durabile.

Este esenţială sprijinirea susţinută a acestui sector, orientarea către piaţă a producătorilor mici şi mijlocii, care produc pentru piaţă în sistem organizat, pentru a deveni competitivi şi adaptaţi la cerinţele pieţei.

 

1.1.3.  Nevoi(e) abordate prin intervenție

 • N08. Creșterea competitivității si sustenabilității sectoarelor vitivinicol, pomicol, legumicol, apicol, plante medicinale şi aromatice

Apicultura reprezintă o componentă importantă a sectorului zootehnic și are potențialul de a contribui semnificativ la dezvoltarea economică a zonelor rurale, atât din punctul de vedere al producției și comercializării de miere și a altor produse apicole (reprezentând o sursă de venit suplimentară pentru populația din mediul rural).

Aşadar, sustenabilitatea sistemului apicol implică atât măsuri de susținere cât și de promovare și educare a consumatorilor de miere, inclusiv în rândul copiilor, toate acestea având un impact pozitiv atât asupra apicultorilor cât și asupra populației, asigurând totodată  o valorificare mai bună a produselor apicole, asigurarea trasabilității și în mod deosebit, menţinerea interesului apicultorilor de a rămâne în sector şi de a se dezvolta.

 • N21: Încurajarea menținerii și aplicării practicilor agricole tradiționale.

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

 •  R.35 Conservarea stupilor: Ponderea stupilor care beneficiază de sprijin din PAC

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Scopul intervenției apicole este, de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor achiziţionarea de cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecţie apicol, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.

 

1.1.6.  Condiții de eligibilitate

Condiţii de eligibilitate:

 1. Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral

Condiţii de eligibilitate generale:

 1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
 2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ,
 3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină.

 

A) Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

Condiţii de eligibilitate specifice:

 1. apicultorul să deţină minimum 75 de familii de albine;
 2. cutiile noi trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care produc şi/sau comercializează cutii;
 3. să achiziţioneze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării intervenției
 4. apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziţionate şi păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.

 

B) Achiziţionarea de accesorii apicole

Condiţii de eligibilitate specifice:

 1. să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator;
 2. să achiziţioneze colectoare de polen şi/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;
 3. achiziţionarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară şi maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

 

C) Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie

Condiţii de eligibilitate specifice:

 1. apicultorul poate achiziţiona: echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
 2. să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie maximum de 2 ori pe perioada derulării Programului/beneficiar şi maximum 2 bucăţi din fiecare produs.

 

D) Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral

Condiţii de eligibilitate specifice:

 1. apicultorul trebuie să deţină cel puţin 75 de familii de albine;
 2. apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
 3. să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;
 4. să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie – remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;
 5. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie şi mijloacele fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;

 

1.1.7.  Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată

 

1.1.8.  Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

 

1.1.9.  Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Sectoral interventions)

Menu:

 • “Green Box” related box, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as default,
 • a possibility to select another box with a different paragraph if deemed appropriate

[Mandatory selection, one and only one paragraph WTO “Green box” by intervention]

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)

[For Sectoral Interventions listed in Annex II to the CAP Plan Regulation]

 • Punctul 8, 11 sau 12 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

1.1.9.1. EU WTO schedule on oilseed (Implementation of the memorandum of Understanding on oilseeds – Blair House)

[This sub section is only for Annex XIII interventions]

 

For sectorial interventions non compliant with WTO Green Box criteria (not listed in Annex II to the CAP SPR) form which any of the three oilseeds can benefit:  YES / NO

[Does any of the programmed intervention under sectoral support envisage any support to rape seed, sunflower seed or soya beans? ]

 

If YES, Please fill-in the following table with the planned  annual support area planned for these crops

[Other types of area based coupled support not fulfilling Green Box criteria, from which any of the three oilseed crops may benefit]

Planned support area per claim year …ha ….number
2023 2024 etc 2028
rapeseed/colza
sunflower (excluding confectionary sunflower seed)
soya beans

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare
Numele sumei unitare Cofinanațare 50% buget FEGA 50% buget național
Domeniul de aplicare teritorial National
Tipul sumei unitare
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro:
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)
/ Indicator de rezultat Nr. ha si nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.