PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Cercetare și dezvoltare

1.1  Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul intern al SM
Denumirea intervenției Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Cercetare și dezvoltare
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricola
Sector sau domeniul teritorial se aplicare? Sectorul fructe-legume.
Tipul de intervenție

 

Tipurile de interventii în sectorul fructelor si legumelor menționat ca domeniu la art. 42 lit a) precum și cele menționate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

Tipurile de interventii din sectorul fructe legume existente la art. 47 lit. a).

Indicator de realizare O35 Numărul de programe operaționale finantate.

 

1.1.1 Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

Selectare National cu elemente regionale – NUTS

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul întregii țări. La acesta data cele 5 OP care implementeaza PO se regasesa în macroregiunile 2,3,4.


Descrierea domeniului territorial de aplicare – scop

Scopul intervenției este de a dezvolta cercetarea prinfolosirea de metode de producție durabile, inclusiv în ceea ce privește rezistența la dăunători,, precum și atenuarea  schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică și să consolideze evoluțiile pieței.


1.1.2 Obiective specifice conexe, obiectivul transversal si obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General  1– Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară (art. 5 lit. a).

Obiectiv Specific 1 Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea alimentară [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. a)].

Obiectiv Specific 3 -Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. c)].

Obiectiv Specific 2– Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității[obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. b)].

Obiectiv Specific 9 -Îmbunătățirea raspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare.

Intervenția are ca obiectiv sectorial: cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție durabile, inclusiv în ceea ce privește rezistența la dăunători, precum și atenuarea  schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică și să consolideze evoluțiile pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute( art. 46 lit. d) din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

Acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevazute la articolul 6 literele a), b), c) și i).

 

1.1.3 Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

– Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare.

– Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de calitate europene și naționale).

– Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investiților colective.

– Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

– Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.\

1.1.4 Indicatori de rezultat  

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC.

R.11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de grupuri de producători sau organizații de producători  sectoriale prin intermediul unor programe operaționale

 

1.1.5  Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectiva la punerea in aplicare

Obiectivul intervenției este de a implica organizațiile de producători de fructe și legume în punerea în aplicare a unor operațiuni inovatoare: metode de producție durabile, cercetare, tehnologie și digitalizare.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

 

1.1.6 Descrierea conditiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Sprijinul va fi acordat pe baza unei cereri depuse în mod corespunzator și a anexelor, inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

 

1.1.7 Forma si rata sprijinului 

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.1.8  Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9 Conformitatea cu OMC

  • Cutia verde – punctul 2 , 11 sau 12 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.