PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector legume/fructe
Ameliorarea sau menținerea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau procesate

1.1 Intervenții sectorul fructelor și legumelor

Codul intern al SM
Denumirea intervenției

 

Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau procesate.
Codul bugetului de intervenție FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă
Sector Sectorul fructe-legume.
Tipul de intervenție

 

Tipurile de interventii in sectorul fructelor si legumelor sunt cele mentionate la articolul 43 din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

Tipurile de interventii din sectorul fructe legume existente la art. 47 lit. a), b, c, d, e, f,,g, h.

Indicator de realizare O.35 Numărul de programe operaționale finanțate.

 

1.1.1 Domeniul teritorial de aplicare

○ National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational

 

Selectare NUTS ( Național cu elemente regionale)

Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3, Macroregiunea 4 la nivelul de țară. Exploatațiile celor 5 organizații de producători care implementeaza un program operational  PO se regăsesc în macroregiunile 2,3,4.


Descrierea domeniului teritorial de aplicare – scop

Prin accesarea acestui tip de intervenție, organizațiile de producători și/sau asociații ale organizațiilor de producători își pot îmbunătății sau menține calitatea produselor care conduc la creșterea competitivității acestora, prin adaptarea producției la cerințele actuale ale pieței


1.1.2 Obiective specifice conexe, obiectivul transversal si obiectivele sectoriale relevante.

Obiectiv General  1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară (art. 5 lit. a).

Obiectiv Specific 1 Sprijinirea veniturilor agricole durabile și a rezistenței în întreaga Uniune pentru a îmbunătății securitatea alimentară [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. a)].

Obiectiv Specific 2 Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității[obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. b)].

Obiectiv Specific 3  Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric [obiectiv specific care se regăsește la art.6 alin.(1) lit. c)].

Intervenția are ca obiectiv sectorial: „sporirea calității și valorii comerciale a produselor”  art. 46 lit. g ) din proiectul de Regulament privind planurile strategice.

 

1.1.3 Nevoile la care răspunde intervenția sau abordate prin această intervenție

– Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investiților colective.

– Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare.

– Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoarea adaugată mare (sisteme de calitate europene și naționale).

– Încurajarea consumului de produse autohtone și dezvoltarea de piețe locale.

– Creșterea competitivității și sustenabilității a sectorului pomicol și legumicol.

 

1.1.4 Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelorPonderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor.

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare: ponderea fermelor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate sprijinite de PAC.

R.11 Concentrarea ofertei: ponderea valorii producției comercializate de grupuri de producători sau organizații de producători  sectoriale prin intermediul unor programe operaționale.

 

1.1.5 Descrierea cerințelor de intervenție care asigură o contribuție eficace sau efectivă la punerea în aplicare

Obiectivul intervenției vizează  îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea unor produse de calitate respectiv a unei producții de calitate.

În vederea îmbunătățirii performanțelor economice și totodată consolidării organizațiilor de producători, prin această intervenție se vor realiza investiţii prin  aplicarea de noi tehnologii care să vizeze îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute, promovării economiei circulare în scopul reducerii costurilor de producţie şi creşterii competitivităţii.

Punerea în aplicare a intervenției este menită să compenseze cheltuielile eligibile care duc la  îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea unor produse de calitate respectiv a unei producții de calitate.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Obiectiv specific Nu sunt prevăzute criterii de selecție.

 

1.1.6 Descrierea condițiilor de eligibilitate

Organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători de fructe și legume care pun în aplicare un program operațional aprobat pot solicita sprijin în cadrul intervenției.

Ajutorul este eligibil pentru intervenția care vizează îmbunătățirea (ameliorarea) sau menținerea calității produselor(a producției) la cerere și menținerea competitivității organizațiilor de producători și/sau asociațiilor de producători de fructe și legume prin programe operaționale. Această intervenție urmărește, de asemenea, dezvoltarea unor metode de producție durabile și în special rezistente la boli și dăunători. Sprijinul va fi acordat pe baza unei cereri depuse în mod corespunzator și a anexelor, inclusiv a unei facturi pentru costurile eligibile.

Acest tip de intervenție corespunde domeniului de activitate menționat la art. 42 lit. a) precum și prevederile articolului 43 din proiectul de regulament privind planurile strategice.

Acțiunile eligibile sunt cele prevăzute în Anexa III – Lista neexhaustivă a tipurilor de cheltuieli eligibile în cadrul intervențiilor sectoriale menționate la art. 22 din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

Statele membre pot lua în considerare alte tipuri de cheltuieli eligibile în planul lor stategic PAC, cu condiția să nu fie enumerate în Anexa II din propunerea de Regulament Delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului privind planul strategic PAC.

 

1.1.7 Forma și rata sprijinului 

Ajutorul ia forma rambursării unei părți din costurile eligibile ale investiției.

Asistența financiară din partea Uniunii este egală cu contribuțiile plătite efectiv de organizație și de membrii săi la fondurile operaționale destinate finanțării punerii în aplicare a programelor operaționale, limitate la 50 %  (până la 60%) din cheltuielile efective suportate pentru finanțarea programelor operaționale. Asistența financiară din partea Uniunii este limitată la 4,1 % (+0.5% pentru măsurile de gestionare a crizelor) din producţia comercializată (VPC) în perioada de referinţă din valoarea producției comercializate (VPC) a fiecărei organizații de producători sau la 4,5 % din POP de către fiecare asociație de organizații de producători.

Organizațiile de producători care se află în regiuni cu un grad scăzut de organizare pot beneficia de asistență financiară națională  de maximum 80% contribuţiile membrilor la fondul operațional (în conformitate cu art. 53 – Asistență financiară națională din cadrul proiectului de regulament privind planurile strategice).

 

1.18 Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

1.1.9  Conformitatea cu OMC sau Evaluarea OMC

  • Cutia verde – punctul 2 din anexa II la Regulamentul privind planul PAC.
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.