PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Promovarea enoturismului

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Promovarea enoturismului
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. i) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de acțiuni care beneficiază de sprijin în cadrul acestui tip de intervenție

 

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National            ○ Regional            ○ Național cu elemente regionale       ○ Transnational

 

Selectarea NUTS

Tot teritoriul României este eligibil.


Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Prin accesarea acestui tip de intervenții, producătorii vitivinicoli din România vor putea să-si consolideze reputația plantațiilor viticole din Uniune prin promovarea enoturismului în regiunile de producție.

 

1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv general 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

Obiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. a) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv îmbunătățirea sustenabilității economice și a competitivității producătorilor de vin

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

Creșterea competitivității și sustenabilității sectorului vitivinicol prin promovarea enoturismului în regiunile de producție.

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

R.39 Dezvoltarea economiei rurale: Numărul de întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul bioeconomiei, care s-au dezvoltat cu sprijin din partea PAC

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Acest tip de intervenție conduce la cresterea copetitivității producătorilor consolidarea reputațiilor plantațiilor viticole și implicit a zonelor viticole prin promovarea enoturismului.

 

1.1.6. Condiții de eligibilitate

Descrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijin

Acțiunile sunt  întreprinse de organizații interprofesionale recunoscute de statele membre în sectorul vitivinicol în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

 

Promovarea enoturismului în regiunile de producție constă în una sau mai multe dintre următoarele actiuni și activități menite să consolideze reputația plantațiilor viticole și implicit să îmbunătățească sustenabilitatea economică a sectorului vitivinicol:

(i) relații publice, acțiuni de promovare sau de publicitate care evidențiază în special standardele înalte ale produselor  obținute in regiunile viticole, mai ales în ceea ce privește calitatea, tradițiile, siguranța alimentară sau mediul;

(ii) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;

(iii)       campanii de informare, în special privind sistemele de calitate ale Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;

 

Acțiunile și activitățile vizează producători si plantații viticole înscrise în R.P.V.

 

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Ajutorul ia forma rambursării unei părti din costurile eligibile ale unor actiuni de promovare a enoturismului.

Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru acțiunile de promovare nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

Nu se acordă niciun sprijin pentru investițiile menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (i) din Reg. (UE) 2021/[SPR] pentru intervențiile care au primit sprijin în temeiul articolului 58 alineatul (1), literele (b) din regulamentul respectiv.

 

1.1.9. Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

  • Punctul 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (cutia verde)

 

1.1.10. Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 50% din costurile eligibile
Domeniul de aplicare teritorial Național
Tipul sumei unitare  Uniform – Rambursarea costurilor directe sau eligibile suportate efectiv de beneficiar
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro: –
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul)  –
Indicator de rezultat R.39  – Nr. acțiuni
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.