PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii sectoriale – Sector vie/vin
Asigurarea recoltelor

1.1. Intervenții sectoriale

Cod de intervenție (MS)
Denumirea intervenției Asigurarea recoltelor
Codul bugetului de intervenție (EC) FEGA
Sector Vitivinicol
Tipul de intervenție Interventie sectorială care se încadrează la art. 58 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR]
Indicator de realizare O.36 – nr. de ha care beneficiază de asigurare în cadrul acestui tip de intervenție

 

 

1.1.1. Domeniul de aplicare teritorial

X National            ○ Regional            ○ National with regional elements      ○ Transnational


Selectarea NUTS

Tot teritoriul României este eligibil

 

Descrierea domeniului de aplicare teritorial

Prin accesarea acestui tip de intervenție, producătorii vitivinicoli din România vor putea să-si protejeze veniturile atunci cand acestia suferă pierderi din cauza unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile, a animalelor, a bolilor sau a infestării cu dăunători.
1.1.2. Obiective specifice conexe, obiectivul transversal și obiectivele sectoriale relevante

Obiectiv General 1 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară

Objectiv Specific 1 – Sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune pentru a spori securitatea alimentară și diversitatea agricolă pe termen lung, precum și pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune

Obiectiv sectorial: în conformitate cu prevederile art. 57 lit. f) din Regulamentul (EU) 2021/[SPR], intervenția are ca obiectiv contribuția la protejarea veniturilor producătorilor vitivinicoli din Uniune atunci când aceștia suferă pierderi din cauza unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile, a animalelor, a bolilor sau a infestărilor cu dăunători.

 

 

1.1.3. Nevoi(e) abordate prin intervenție

Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor viticole la impactul negativ al factorilor climatici precum şi în urma pierderilor provocate de animalele sălbatice.

 

 

1.1.4. Indicator(i) de rezultat

R.5 Gestionarea riscurilor: Ponderea fermelor care dispun de instrumente de gestionare a riscurilor ce beneficiază de sprijin în cadrul PAC

 

 

1.1.5. Descrierea intervenției/cerințelor intervenției care asigură contribuția efectivă la obiectivul(e) specific(e)/Obiectivul transversal

Este nevoie de un sistem eficient de management al riscurilor pentru producătorii din sectorul vitivinicol în vederea atenuării gradului de vulnerabilitate în faţa ameninţărilor externe de tipul fenomenelor climatice extreme.

Astfel, această internenție contribuie la protejarea veniturilor producătorilor vitivinicoli din România atunci când acesția suferă pierderi din cauza unor dezastre naturale, a unor fenomene climatice nefavorabile, animalelor, a bolilor sau a infestărilor cu dăunători.

 

 

1.1.6. Condiții de eligibilitate

Descrieți orice condiție de eligibilitate legate de beneficiari, tipul de sprijin sau nivelul de sprijin

În vederea aprobării sprijinului financiar, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să exploateze o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 ha;

b) să fie înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., suprafaţa de viţă-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin, pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei,

c) să încheie cu un asigurător o poliţă de asigurare a recoltei în care să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă şi valoarea primei de asigurare.

d) plățile de asigurare nu compensează producătorii pentru mai mult de 100 % din pierderea de venit suferită, ținând cont de orice compensație pe care producătorii le obțin din alte scheme de sprijin sau de asigurare legate de riscul asigurat.

 

 

1.1.7. Forma și rata sprijinului/sume/metode de calcul

Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de către beneficiar.

Asistența financiară din partea Uniunii Europene pentru asigurarea recoltelor nu depășește:

(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile care pot fi asimilate unor dezastre naturale;

(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor menționate la litera (a) și a pierderilor cauzate de alte fenomene climatice nefavorabile;

(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

 

 

1.1.8. Informații suplimentare specifice Tipului de Intervenție

Nu este cazul.
1.1.9. Conformitatea cu OMC

Selectarea paragrafului corespunzător din anexa 2 a OMC pentru măsurile „cutie verde”.

  • Punctul 7, 8 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultrura (cutia verde)

 

 

1.1.10.   Sume unitare planificate – definiție

Codul sumei unitare (MS)
Codul bugetului sumei unitare (EC)
Numele sumei unitare Maximum 50% – 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurarea împotriva pierderilor
Domeniul de aplicare teritorial Național
Tipul sumei unitare Uniform – Rambursarea a maximum 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurarea împotriva pierderilor
Valoare pentru primul an Valoarea sumei unitare planificată pentru 2024 în euro: –
Unitatea de rezultat corespunzătoare (dacă este cazul) ha
Indicator de rezultat R.5  – Nr. ha si nr. beneficiari
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.