PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Prezentari interventii PNS
la consultarile din perioada 3-25 noiembrie

» COMITET CONSULTATIV TEMATIC PENTRU PNS 2023-2027 3.11.2021
» Investitii în crearea si dezvoltarea activităților neagricole 04.11.2021
» LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 04.11.2021
» Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură AKIS 08.11.2021
» Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural – infrastructura de apă/apă uzată 08.11.2021
» Crearea/modernizarea infrastructurii de bază din spațiul rural – infrastructura rutieră 08.11.2021
» Transfer de cunoștințe pe teme agricole și consiliere în afaceri agricole 08.11.2021
» Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI 08.11.2021
» „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol” 09.11.2021
» Modernizarea infrastructurii secundare de irigații 09.11.2021
» Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 09.11.2021
» Intervenții în sectorul agricol 11.11.2021
» SPRIJINUL DE BAZĂ PENTRU VENIT ÎN SCOPUL SUSTENABILITĂȚII (BISS) 16.11.2021
» Norme privind conditionalitatea 16.11.2021
» Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (YF) 16.11.2021
» Sprijinul redistrinutiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) 16.11.2021
» Eco-schemă – Agricultura ecologică - conversie 17.11.2021
» Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor - “Ecoscheme“ 17.11.2021
» Agro-mediu și climă 17.11.2021
» Zone cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice 17.11.2021
» Agricultura ecologică – menținerea certificării 17.11.2021
» Împădurirea terenurilor agricole 17.11.2021
» Plăți pentru angajamente de silvo-mediu și climă 17.11.2021
» Bunăstarea animalelor 18.11.2021
» Intervenții în sectorul agro-alimentar 18.11.2021
» Contribuții financiare la plata primelor de asigurare 19.11.2021
» Contribuții financiare la plata primelor de asigurare 19.11.2021
» Tipurile de intervenții din sectorul vitivinicol 22.11.2021
» Tipurile de intervenții din sectorul apicol 23.11.2021
» Tipurile de intervenții din sectorul fructe și legume 23.11.2021
» Plăți directe cuplate 25.11.2021
» Plăți directe cuplate 25.11.2021
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.